Decisional accountability

De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert op 11 juni 2013 een kennismiddag over accountability. Hoe leg je als communicatieprofessional verantwoording af over je werk? De gangbare benadering is meten = weten.  Bij performative accountability ligt het accent op meetbare resultaten. Bij Communicatie is deze manier van verantwoording afleggen altijd wat onbevredigend. Tellen op hoeveel tweets je gereageerd hebt, zegt uiteindelijk niet zoveel over de effectiviteit van je webcare. Eén adequate reactie op één tweet kan oneindig veel relevanter zijn dan 1000 standaardreacties.

Prof. dr. Noelle Aarts en prof. dr. Cees van Woerkom introduceerden in 2011 een nieuwe benadering: ‘ decisional accountabiltity.’ Communicatieprofessionals moeten kunnen uitleggen waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt in het ontwikkelen van een communicatieplan en in de uitvoering ervan. Ze moeten kunnen reflecteren op het eigen handelen en aanspreekbaar op hun beslissingen. Cijfers overleggen, geheel akkoord. Maar zonder de bijbehorende argumentatie zijn die cijfers pure numerieke symboliek, aldus Aarts en Van Woerkom.

Tijdens de kennismiddag voor communicatiemedewerkers die bij de Rijksoverheid werken, verzorgt Noelle Aarts een inleiding over accountability. Daarna laat Celia Noordegraaf zien hoe zij als manager Marketing, Communicatie & Customer Relations in de praktijk daarmee omgaat.  Startpunt van alle communicatie is een visie, een concept, een strategie waarbij de grote lijnen geschetst worden om ergens op uit te komen. Gaandeweg worden de plannen nader ingevuld, bijgesteld als de veranderende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Zichtbare en voelbare resultaten geven vertrouwen, waardoor de communicatieafdeling de ruimte krijgt om haar toegevoegde waarde te bewijzen.

De werkgroep Accountability tenslotte presenteert een aantal tools om met accountability om te gaan. De kennismiddag wordt gehouden in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2006 - 2024 Cumar | Disclaimer