Biografie

CUMAR is in november 2006 opgericht door Celia Noordegraaf met als doel haar marketing- en communicatie expertise in te zetten voor organisaties in verandering. Kern van de opdracht is vaak het ontwikkelen van een nieuwe communicatiestrategie in het verlengde van een nieuwe organisatiestrategie. Daarop volgt de herinrichting van de communicatiefunctie en het implementeren van de nieuwe strategie.

Op 1 december 2011 werd zij door de beroepsvereniging Logeion uitgeroepen tot Communicatievrouw van het Jaar 2011 voor de creatieve wijze waarop zij communicatie als verbindende factor heeft weten in te zetten. Sindsdien wordt zij regelmatig gevraagd haar ervaringen uit te dragen in workshops, lezingen of discussiepanels.

Communicatie en marketing vormen de rode draad in haar opleiding en ervaring. Celia Noordegraaf heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd in Groningen en werkte ongeveer zeven jaar als docent Expressie en Communicatie bij lerarenopleidingen basisonderwijs en drama. In haar vrije tijd zette ze met twee beeldende kunstenaars een Taaldrukwerkplaats op en organiseerde ze poëziefestivals in de provincie Friesland. Die creatieve draad loopt ook door haar werk als communicatiemanager. Dankzij haar maakt kunst deel uit van healing communicatiemix van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch.

In 1989 volgde Celia de specialisatie Taalbeheersing aan de Universiteit van Amsterdam met onder andere modulen als argumenteren en debatteren, public speaking en conversatie-analyse. Ze ging werken op een HEAO, waar ze alle ruimte kreeg om samen met haar collega’s een nieuw curriculum op te bouwen. Ze richtte een debatclub op, blies het Nationale HBO-debattoernooi nieuw leven in, organiseerde symposia, en zette een blad op voor de hogeschool. Geleidelijk aan ontwikkelde ze zich tot hoofd van het bureau Interne en Externe Contacten.

Doordat ze steeds meer interesse kreeg voor strategisch communicatiemanagement maakte ze in 1999 de overstap naar de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze hoofd Voorlichting en Externe Betrekkingen werd.
De kennis die ze tijdens haar masteropleiding Marketing Strategy opdeed, paste ze onder meer toe in een positioneringstraject voor de universiteit. Ontwikkelingen als internationalisering en toenemende concurrentie maakten een scherpere profilering als onderwijsinstelling noodzakelijk. Eén van de resultaten was een nieuwe geïntegreerde communicatiecampagne op basis van de kernwaarden van de universiteit. Toen de VU met hogeschool Windesheim fuseerde, was zij samen met haar collega van Windesheim verantwoordelijk voor alle communicatie rond de fusie.

Voor Hogeschool INHOLLAND, een hbo-instelling die in 2003 is ontstaan uit vier hogescholen, richtte Celia Noordegraaf onder andere de organisatie van de communicatiefunctie opnieuw in. De overgang naar een nieuw organisatiemodel en een nieuw onderwijsconcept vroeg om een nieuwe marketingcommunicatie en een actief reputatiemanagement. Eén van de middelen die daaraan hebben bijgedragen, was een door haar samen met pr-bureau Bijl ontwikkelde reputatiecampagne in de Metro.
Elke dag schreef een student of medewerker van één van de vele vestigingen van INHOLLAND over zijn ervaringen bij één van de zeer uiteenlopende opleidingen in dit populaire ochtendblad. De columns geven een representatief beeld van deze dynamische onderwijsinstelling.

Van 2007 tot 2014 ontwikkelde zij voor een groot ziekenhuis als manager Marketing, Communicatie en Customer Relations een professionele zorgmarketing tegen de achtergrond van het nieuwe zorgstelsel. Het ziekenhuis heeft in het voorjaar van 2011 een prachtig nieuw gebouw betrokken. De nieuwbouw is een belangrijke aanjager geweest voor innovatie, ook op het gebied van marketing en communicatie. Door middel van relatiemanagement, goededoelenmarketing en een pro-actief persbeleid werkte het team onder haar leiding aan het op de kaart zetten van het ziekenhuis. Een businessclub en een Stichting Vrienden van .. zijn door haar geïnitieerd. Er is een intensieve fondsenwervingscampagne gelanceerd met als doel de patiëntvriendelijkheid van het ziekenhuis te versterken door het werven van fondsen. In november 2013 is Celia Noordegraaf benoemd als amBOSCHadeur, één van de 24 amBOSCHadeurs van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, een teken van de hechte verbondenheid van het ziekenhuis met de stad.

Vanaf 2014 – 2016  werkte Celia Noordegraaf een aantal dagen per week als hoofd Communicatie voor MVO-Nederland in Utrecht. Haar opdracht was de positie van MVO-Nederland als transitieversneller op het gebied van duurzaamheid in de media te versterken, het programma Ambitie 2020 bij de verschillende stakeholders voor het voetlicht te brengen en het relatienetwerk uit te bouwen.

Daarnaast werkt Celia Noordegraaf vanuit haar eigen bedrijf CUMAR voor verschillende opdrachtgevers. Zo was zij in 2015 een jaar lang interim communicatiemanager bij het Deventer Ziekenhuis. In 2016 vervulde zij dezelfde functie bij het Graafschap College, een vooraanstaande mbo-instelling in de Achterhoek. Van 2017 tot 2020 werkte zij als hoofd Corporate Communicatie bij Roche Nederland. Met als doel de geslotenheid van de farmaceutische industrie te doorbreken, zette zij voor Roche een stakeholdersprogramma op gericht op interactie en dialoog. De Roche Dialogues werden een inspirerend voorbeeld in de sector. Lees meer hierover in dit blog.

 

 

© 2006 - 2024 Cumar | Disclaimer