In dialoog mét farma

Roche Dialogue in Eindhoven

De farmaceutische industrie ligt al enige tijd onder vuur. Opvallend in de hele discussie is, dat daarbij zelden mensen aan het woord zijn die ook echt in de sector werken. Heel veel bijeenkomsten worden georganiseerd óver farma zónder farma. Op 16 mei a.s. bijvoorbeeld wordt in de Rode Hoed gesproken over de toekomst van farma:  Hoe krijgen we betaalbare medicijnen? Wat kan Europa doen? Met alle stakeholders, maar in het sprekerspanel zit tot nu toe geen enkele vertegenwoordiger vanuit de beroepsgroep waar het om gaat. Hoe komt dat?

Eén van de oorzaken naar mijn overtuiging is, de Wet op de Geneesmiddelenreclame. De Code Geneesmiddelenreclame verbiedt reclamemaken voor receptgeneesmiddelen naar een algemeen publiek. Dat gaat vrij ver. Een persbericht over de goedkeuring van een geneesmiddel door de Europese Commissie mag wel verzonden worden naar de medische pers, maar niet naar de algemene pers. Ook berichten daarover in de social media mogen niet worden gedeeld. Op overtredingen staan strenge boetes. Dat maakt dat farmaceutische bedrijven zeer huiverig zijn om met het algemene publiek te communiceren.

Transparantie

De laatste tijd is daarin een omslag gaande. In de sector wordt meer en meer ingezien dat deze geslotenheid averechts werkt. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen voert een pro-actief beleid om de toegevoegde waarde van de sector te laten zien in publicaties als de Medicijnmonitor en gebruikt deze feiten om te onderbouwen, dat iemand onzin vertelt als zij in de Telegraaf stelt dat de kosten in de gezondheidszorg de pan uit rijzen door de stijgende medicijnprijzen. En zij nodigt daarbij uit tot een gesprek. 

Interactie en dialoog

Interactie en dialoog zijn de instrumenten die de gezondheidszorg als geheel verder gaan helpen.  Daarom nam ik samen met mijn collega’s van Amgen en MSD binnen de Vereniging het initiatief voor Your Future in Health, een serie dialogen met studenten in universiteitssteden. Het idee is omarmd door de Young Innovators of Medicine en op 5 juni a.s. vindt de tweede bijeenkomst plaats. Vanuit Roche organiseer ik onder meer de Roche Dialogues over personalised healthcare. Op 9 mei a.s. vindt de vierde plaats in Zwolle.  Voor alle stakeholders:  patiënten, artsen, healthtech ondernemers, verzekeraars, beleidsmakers, overheden, studenten en docenten, betrokken burgers. En die zijn er ook allemaal!  Het meest boeiend aan deze bijeenkomsten – behalve natuurlijk het superinteressante onderwerp – zijn de eyeopeners die ontstaan door met mensen uit een heel andere bubbel te praten.  Heel fijn om te merken, dat dat ook gezien wordt. Bijvoorbeeld door Ralph van Disseldorp, partner van de Reputatiegroep in zijn blog Over de krampachtige worsteling van farmabedrijven met hùn verhaal. Laat structureel zien dat je wél de juiste dingen doet, is zijn advies en hij noemt daarbij de Roche Dialogues als voorbeeld.

De laatste Roche Dialogue voor de zomer is op 9 mei a.s.  Bekijk de video en meld je aan! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2006 - 2024 Cumar | Disclaimer