Home

CUMAR is een strategisch marketing- en communicatieadviesbureau voor organisaties en bedrijven. Het bureau richt zich vooral op de cultuuromslag die nodig is om marktgericht en dus klantgericht te gaan werken. Daartoe verzorgt CUMAR onder meer presentaties, workshops en inspiratiesessies. Oprichter Celia Noordegraaf is daarnaast actief als interim manager Marketing & Communicatie. Vaak ontwikkelt zij de communicatiestrategie bij de nieuwe organisatiestrategie en treedt zij op als kwartiermaker voor de vernieuwde communicatieafdeling. Opdrachtgevers bevinden zich in de culturele sector, de gezondheidszorg, het onderwijs en andere maatschappelijke instellingen.

CUMAR is in 2006 opgericht door Celia Noordegraaf met als doel haar ervaring met strategisch marketingmanagement in te zetten voor organisaties die belang hechten aan een innovatieve organisatiecultuur.

In december 2011 werd Celia Noordegraaf uitgeroepen tot Communicatievrouw van het Jaar door Logeion, de beroepsvereniging voor Communicatie, voor ’de creatieve wijze waarop zij communicatie als verbindende kracht in de samenleving heeft weten in te zetten’.