Visie

Non-profit organisaties ontvangen steeds minder overheidssubsidie en zijn genoodzaakt een groter deel van hun budget uit de markt te halen. Dit betekent voor veel organisaties een cultuuromslag.

Van oudsher zijn ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en culturele organisaties op de inhoud gericht. Kwaliteit en professionaliteit staan voorop. Kostenbewust en marktgericht opereren hoeft echter niet ten koste van de kwaliteit te gaan, maar kan ook uitnodigen tot creatieve en vaak inspirerende oplossingen. Zo zijn musea onder invloed van de ‘beleveniseconomie’ veel interactiever geworden en maken woningcorporaties met succes gebruik van de creativiteit die in de in de wijken zit bij stadsontwikkeling. Marktgerichtheid is geen taboe meer, maar wordt steeds meer een essentieel onderdeel die de kwaliteit van de dienstverlening bepaalt.

‘Wie wil je zijn ten opzichte van wie voor wie’ en hoe communiceer je dat op een geloofwaardige manier? De uitdaging is om algemene trends te vertalen naar een visie voor de eigen organisatie. Helder krijgen wat de kerncompetenties zijn en vaststellen van het ambitieniveau om op basis daarvan te komen tot een aansprekende, onderscheidende positionering op een voor de doelgroep relevante eigenschap van je merk. Culturele instellingen moeten zich heel scherp profileren om een vast publiek aan zich te binden en daarbij middelen inzetten, die dat publiek bereiken. CUMAR adviseert bij positioneringstrajecten positioneringstrajecten en merkmanagement.

Ook instellingen in de zorg ontwikkelen zich steeds meer als een merk. Cruciaal bij het in de markt zetten van een zorgmerk, is het gegeven dat de cliënt in staat moet zijn een keuze te maken voor jouw merk of een ander. Fusies en overnames maken het mogelijk om productmarktcombinaties te maken rond die vorm van dienstverlening waarbij de cliënt keuzevrijheid heeft. Een dergelijke manier van werken vraagt een andere manier van kijken naar de zorg en afstemming op de wensen van de cliënt.

Ook instellingen in de zorg ontwikkelen zich steeds meer als een merk. Cruciaal bij het in de markt zetten van een zorgmerk, is het gegeven dat de cliënt in staat moet zijn een keuze te maken voor jouw merk of een ander. Fusies en overnames maken het mogelijk om productmarktcombinaties te maken rond die vorm van dienstverlening waarbij de cliënt keuzevrijheid heeft. Een dergelijke manier van werken vraagt een andere manier van kijken naar de zorg en afstemming op de wensen van de cliënt.

In het algemeen geldt, dat stroomlijning en/of schaalvergroting wenselijk zijn om efficiency te creëren. Aan de andere kant moet het kleinschalige en innovatieve karakter behouden blijven. CUMAR opereert op het snijvlak van deze discussie en is gespecialiseerd in de marketing- en communicatie bij fusies en overnames. Interne communicatie en aandacht voor bedrijfscultuur zijn minstens zo belangrijk voor het succes van een fusie als de financieel-economische processen. CUMAR is gespecialiseerd in projecten rond de herinrichting van de communicatiefunctie na een fusie. Daarbij zijn de strategische organisatiedoelstellingen leidend en is plezier in het werk bij medewerkers doorslaggevend.

© 2006 - 2024 Cumar | Disclaimer