Projecten

Overzicht diverse projecten

 • herpositionering van een universiteit en opnieuw inrichten communicatieafdeling
 • businessplan nieuwe dienst Marketing & Communicatie bij een hogeschool
 • ontwikkeling en uitvoering reputatiecampagne na reputatieschade
 • strategisch marketingplan voor de opera in Noord-Nederland
 • communicatietraject nieuwbouw ziekenhuis, verhuizing en opening in Zuid-Nederland
 • ontwikkeling marketingcommunicatiestrategie en advies inrichting communicatieafdeling in lijn met nieuwe zorgvisie topklinisch ziekenhuis in Oost-Nederland
 • herinrichting communicatiefunctie mbo-instelling en kwartiermaker nieuwe afdeling
 • inspiratiesessies bij o.a. scholengroep, woningcorporaties, ziekenhuizen
 • coaching communicatieprofessionals
 • workshop reputatiemanagement en profilering voor bestuurders mb0
 • masterclasses Marketing in het onderwijs, marketing in de zorg
 • workshop Communicatie en verandering bij een grootbank

Lopende projecten

 • reputatieprogramma farmaceutisch bedrijf
 • uitbouwen Centrum Strategische Communicatie/Leerstoel Logeion
 • ondersteunen ontwikkeling communicatiestrategie- en plan bij woningcorporatie