Projecten

Overzicht diverse projecten

 • herpositionering van een universiteit en opnieuw inrichten communicatieafdeling
 • businessplan nieuwe dienst Marketing & Communicatie bij een hogeschool
 • ontwikkeling en uitvoering reputatiecampagne na reputatieschade
 • strategisch marketingplan voor de opera in Noord-Nederland
 • communicatietraject nieuwbouw ziekenhuis, verhuizing en opening in Zuid-Nederland
 • ontwikkeling marketingcommunicatiestrategie en advies inrichting communicatieafdeling voor diverse instellingen ((academisch) ziekenhuis, woningcorporatie, mbo-instelling)
 • coaching communicatieprofessionals
 • inspiratiesessies masterclasses Marketing in het onderwijs, marketing in de zorg
 • reputatieprogramma farmaceutisch bedrijf

Lopende projecten

 • strategisch communicatieadvies onderzoeksziekenhuis
 • herpositionering maatschappelijke organisatie
 • communicatie innovatiepijler branche-organisatie
 • uitbouwen Centrum Strategische Communicatie/Leerstoel Logeion
© 2006 - 2024 Cumar | Disclaimer