Just one more thing

“Interessante strategie, maar waar baseer je die op?” Steeds vaker wordt communicatieadviseurs gevraagd naar een onderbouwing van de aanpak die zij voorstellen. Ook communicatieplannen moeten evidence based zijn. Dat wil zeggen gebaseerd op betrouwbaar en valide onderzoek. Steeds vaker is dat ook onderzoek uit andere disciplines: verandermanagement, gedragspsychologie, politicologie. Daardoor ontwikkelt het communicatievak zich razendsnel. Welke competenties heeft de communicatieprofessional van de toekomst nodig? Dat is één van de vragen waar het nieuwe Centrum voor Strategische Communicatie (StratCom) van Logeion een antwoord op wil geven.

In de medische wereld is ‘evidence based’ handelen super vanzelfsprekend. Natuurlijk moet de behandeling van een patiënt gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Ook in het onderwijs zie je steeds meer, dat gewerkt wordt volgens methoden en didactieken waarvan aangetoond is dat ze werken. Gezien het strategisch belang van communicatie mag van communicatieprofessionals verwacht worden, dat zij op dezelfde manier de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de kennis van experts in het vakgebied benutten StratCom wil dat faciliteren. StratCom is geen fysiek instituut, maar een virtuele omgeving waar wetenschap en praktijk elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard vinden ook real time ontmoetingen plaats, bijvoorbeeld tijdens de Communicatiecolleges en Communicatielabs die Logeion organiseert.

Kaart
Als bestuurslid van Logeion zet ik mij onder meer in voor de Leerstoel en het Centrum voor Strategische Communicatie. Sinds november 2008 maakt Logeion een bijzondere leerstoel Strategische Communicatie mogelijk, die wordt bekleed door Noelle Aarts. In 2013 is deze aanstelling met nog eens vijf jaar verlengd. Inmiddels worden bij verschillende universiteiten leerstoelen bekleed op terreinen die het vakgebied Communicatie raken. Ook aan hogescholen wordt vanuit de lectoraten relevant onderzoek gedaan. StratCom brengt dit zoveel mogelijk in kaart en wil bijdragen aan het ontsluiten van deze kennis voor de leden. Doelstelling is een krachtig netwerk op te bouwen rond Logeion om alle noodzakelijke kennis met elkaar te verbinden. Zo organiseert de Adviesraad Onderwijs en Professie op 17 november een netwerkconferentie bij Hogeschool Holland in Diemen tussen vertegenwoordigers van Logeion en alle communicatieopleidingen. Ook komt er weer een Science meets Practice.

Partners
StratCom maakt veel energie los. Er zijn heel veel nieuwe ideeën om het tot een succes te maken. Een Marktplaats bijvoorbeeld die vraag en aanbod van opleiders en professionals voor gastlessen, casuïstiek en docentstages matcht. Of een jaarlijks, gezaghebbend onderzoek naar de stand van zaken in het vak á la de European Communications Monitor. Mooie plannen, die alleen werkelijkheid kunnen worden als een groot aantal mensen bereid is daar energie (en geld) in te stoppen. De leerstoel Strategische Communicatie wordt mogelijk gemaakt dankzij een aantal partners. De afgelopen maanden heb ik die zoveel mogelijk bezocht om te kijken of ze hun committment willen vernieuwen én willen verbreden naar het Centrum. Ook heb ik nieuwe potentiële partners gesproken en ben ik op zoek gegaan naar samenwerking met partijen, die tot win-win-situaties kunnen leiden. Het was fijn te merken, hoe positief iedereen daar tegenover staat.

Focus
Steeds meer niet-communicatieadviseurs houden zich bezig met communicatie. Steeds meer communicatie-adviseurs voelen zich meer bedrijfskundige of verandermanager dan communicatieprofessional. Waar staat het vakgebied Strategische Communicatie dan voor? Voor veel gesprekspartners is dat een issue. Logeion wil een autoriteit zijn op het vakgebied, maar wat houdt dat vakgebied in?  Het idee is dat rond de leerstoel een netwerk van 20 partners wordt gevormd, afkomstig uit verschillende segmenten in het vak. Adviesbureaus (die vaak zelf ook over veel expertise beschikken en kennisactiviteiten organiseren en/of onderzoek (laten) doen), hogescholen en universiteiten, overheden, vakopleidingen zoals VanderHilst en SRM, een aantal grote corporates, marktonderzoekbureaus. Die partners brengen geld, kennis en enthousiasme in en adopteren samen een aantal strategische thema’s waarop StratCom zich gaat onderscheiden en ontwikkelen.

Idee
Het plan is nog niet af, maar krijgt steeds meer vorm door de gesprekken en ontmoetingen die lopen.  De funding is een uitdaging, maar ook daar zijn ideeën over. Op 1 december komen de partners van de leerstoel bijeen voor een walking dinner bij Noelle Aarts. Ik verwacht veel van die gedachtenwisseling. De Adviesraad Positionering Vak- en Beroepsgroep gaat zich over de positionering buigen.  Kortom, er is beweging.  In de ideale wereld zijn al onze communicatiestrategiën gebaseerd op serieus getoetste inzichten van vakexperts, zodat niemand door de mand hoeft te vallen, wanneer gevraagd wordt naar de onderbouwing. Meer weten, mee doen? Neem contact op via info@cumar.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2006 - 2024 Cumar | Disclaimer