De besluitvaardige communicatieprofessional

Als communicatieprofessional neem je vaak de hele dag door grotere en kleinere beslissingen die veel impact hebben. Deze beslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van kennis, ervaring en intuïtie. Je grijpt vaak terug op een eerder geformuleerd beleidskader, maar niet altijd is daar een één-op-één besluit uit af te leiden. Los van de inhoudelijke kwaliteit van de beslissing, levert dit soms moeilijke situaties op. Als beslissingen relatief snel worden genomen, kunnen ze daardoor achteraf soms lastig verantwoord worden. Daarbij komt nog dat het niet eenvoudig is te leren van beslissingen die niet expliciet genomen en besproken zijn.

Voor corporate communicatieprofessionals die hun beslissingen aan het management moeten verantwoorden, is inzicht in het besluitvormingsproces van belang. Daarom organiseert de themagroep Corporate Communicatie/Positionering op 26 april 2012 vanaf 16.00 uur een workshop samen met universitair docent en onderzoeker Science Education & Communication Maarten van der Sanden (TU Delft) en Michel Kok (partner bij Communicatiebureau HollandSpoor, docent Corporate Communicatie TU Delft en Hogeschool Utrecht). Zij gaan in op besluitvormingsprocessen en beschikbare decision support aids. Hoe maak je als ervaren professional eigenlijk keuzes? Waarom? En wat verwacht je er van? Samen met andere deelnemers ga je op basis van de theorie aan de slag met een inspirerende casus. Het proces wordt geobserveerd door antropoloog Nick Verouden.

Meer informatie: http://www.logeion.nl/bijeenkomsten/110982.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2006 - 2024 Cumar | Disclaimer